'ਨੋ ਸ਼ੇਵ ਨਵੰਬਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
'ਨੋ ਸ਼ੇਵ ਨਵੰਬਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਨੋ ਸ਼ੇਵ ਨਵੰਬਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਮਜ਼ੇਦਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 'ਨੋ ਸ਼ੇਵ ਨਵੰਬਰ' ਨੂੰ 'ਮੂਵੇਮੰਬਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਸਹਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵੈਮੰਬਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ, "ਨੋ ਸ਼ੇਵ ਨਵੰਬਰ" ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋਲੈਂਡ ਹਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥਿਊ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2003 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ "ਮੁਵੈਮੰਬਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਕੋਗਲਾਨ, ਐਡਮ ਗੈਰੋਨ, ਲੂਕ ਸਲੈਟਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਗਾਰੋਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 'ਨੋ ਸ਼ੇਵ ਨਵੰਬਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਮਰ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਮੁਵੰਬਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Today
www.punjabtoday.com